OGŁOSZENIA

05.01.2021

29 grudnia 2020 roku Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Telford otrzymała dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w wysokości £2,117,17. Środki pochodzą z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wsparcie finansowe, o które starała się nasza szkoła, dotyczyło częściowej refundacji opłat poniesionych na utrzymanie szkoły w 2020 roku.

19.02.2020

12 grudnia 2019 roku Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Telford otrzymała dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w wysokości £2,066.34 . Środki pochodzą z programu opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Kancelarii Senatu RP. Wsparcie finansowe, o które starała się nasza szkoła, dotyczyło częściowej refundacji opłat poniesionych za wynajem lokali na zajęcia lekcyjne w 2019 roku.

14.02.2019

W grudniu 2018 roku Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Telford otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.  Wsparcie finansowe, o które starała się nasza szkoła, dotyczyło częściowej refundacji opłat poniesionych za wynajem lokalu do zajęć lekcyjnych w 2018 roku. Nasza szkoła uzyskała wsparcie w wysokości £ 3,223.14

08.01.2018

W grudniu 2017 roku Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Telford otrzymała wsparcie finansowe od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.  Wsparcie finansowe, o które starała się nasza szkoła, dotyczyło częściowej refundacji: opłat poniesionych za wynajem lokalu oraz kosztów dojazdu nauczycieli wyłącznie na prowadzone zajęcia lekcyjne w 2017 roku. Nasza szkoła uzyskała wsparcie w wysokości £2,326.65 w powyżej wymienionych kategoriach.

05.03.2017

The Charity Home-Start Telford & Wrekin działają wspólnie ze sklepami One Stop,  dysponując dostępnymi miejscami w zajęciach ''Chaterrbox Parent and Child group'', które na chwile obecną odbywają się co piątek w godzinach między 9.30-11.00 w Hadley Learning Centre, ale od 20 Marca 2017r te zajęcia będą organizowane tylko w Poniedziałki rano również między 9.30-11.00 także serdecznie zapraszamy!  

Spotkania grupy Rodziców z Dziećmi (Parents and Child group) są otwarte i dostępne dla wszystkich rodziców oraz opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym (poniżej 5 lat) oraz te zajęcia są bezpłatne, my pokrywamy wszelkie koszty.

Rodzice zostaną poproszeni o pozostanie z dziećmi w żłobku, gdzie będą miały możliwość rozwijać swoje umiejętności społeczne jak i językowe w ramach przygotowań do ich kształcenia podstawowego. To będzie coś nowego dla Państwa jak I dla dzieci, Pani Magdalena będzie na każdym spotkaniu służyła pomocą oraz zachęcała do zabawy z innymi dziećmi.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w zajęciach, proszę o skontaktowanie się z Panią Magdaleną Michalak, numer telefonu to 07398727404, która z przyjemnością udzieli Państwu wszelkich dodatkowych informacji na temat Grupy Rodziców z Dziećmi (Parent and Child group).

07.02.2017

W grudniu 2016 roku Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Telford otrzymała wsparcie finansowe  od  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.  Wsparcie finansowe, o które starała się  nasza szkoła, dotyczyło częściowej refundacji: opłat poniesionych za wynajem lokalu, zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych, zakupu wyposażenia dla szkół oraz kosztów dojazdu  nauczycieli wyłącznie na prowadzone zajęcia lekcyjne w 2016 roku.  Nasza szkoła uzyskała wsparcie w wysokości  £ 4 433,68 w powyżej wymienionych kategoriach.

13.02.2016

Informujemy, że od listopada 2015 roku przy naszej szkole działa klub szachowy, który jest prowadzony przez Pana Tomasza Wiekierę. Wszystkich zainteresowanych nauką i treningiem w zakresie tej rozwijającej umysł gry zapraszamy serdecznie w sobotnie popopłudnia do siedziby naszej szkoły.

 

Szczegółowe informacje w ulotce poniżej.

 

W grudniu 2015 roku Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II w Telford otrzymała wsparcie finansowe od Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska" ze środków  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu ,,Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015r." Wsparcie finansowe, o które starała się  nasza szkoła, dotyczyło częściowej refundacji: opłat poniesionych za wynajem lokalu, zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych oraz kosztów dojazdu  nauczycieli wyłącznie na prowadzone zajęcia lekcyjne w 2015 roku.  Nasza szkoła uzyskała wsparcie w wysokości 20 000 zł (£ 3 210.58) w powyżej wymienionych kategoriach.

 W tym roku szkolnym, wzorując się na organizacji pracy niektórych szkół polonijnych w Anglii, wprowadzamy dyżury szkolne rodziców.
Jeden rodzic/opiekun dziecka będzie musiał odbyć 1 dyżur (jedna sobota) w ciągu trwania roku szkolnego.


*W związku z organizacją dyżurów wprowadzona zostaje opłata "depozyt" w wysokości £ 10 na cały rok szkolny, która to po odbyciu przez rodzica/opiekuna dyżuru będzie przechodziła na kolejny rok szkolny. Jeśli rodzic zdecyduje się wypisać dziecko ze szkoły, opłata ta zostanie mu zwrócona.

* W przypadku kiedy rodzic nie odbędzie przypisanego mu dyżuru, jego depozyt zostanie przekazany na rzecz szkoły.

* Dyżury będą się odbywać według sporządzonej wcześniej listy.

* Będzie możliwość zamienienia się dyżurem ale trzeba o tym fakcie poinformować szkołę.

* W przypadku problemów z zamianą dyżurów będzie można poprosić o pomoc administrację szkolną ale musi się to odbyć z 3, 4 dniowym wyprzedzeniem.

 

* Opłatę depozytową należy uiścić razem z pierwszą ratą czesnego za szkołę

( nie później niż do końca września).

*Opłata depozytowa jest opłatą obowiązkową, ustaloną przez Zarząd i wymaganą tak samo jak opłata czesnego za szkołę

 

Address:

The Hadley Learning Community

Crescent Road

Hadley

TF1  5JU Telford  

Contact:

psstelford@gmail.com

            Joanna Jankowska              tel. 07864960361
           

  • b-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now