OPŁATY

POWRÓT

 

Płatności za uczestnictwo w zajęciach naszej szkoły można dokonać tylko poprzez  przelew na nasze szkolne konto bankowe.

OD 01.06.2019 -ZMIANA KONTA BANKOWEGO !!!

DETALE KONTA BANKOWEGO:

NAZWA ODBIORCY:     POLISH SATURDAY SCHOOL CIC

SORT CODE:                 20-08-64

ACCOUNT NUMBER:   00259888

TYTUŁ WPŁATY:          (proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)

Informujemy, że dopóki nie otrzymamy od jednego z rodziców/ prawnych opiekunów dziecka pisemnej rezygnacji ( może być e-mail) z uczęszczania dziecka do naszej szkoły- będzie cały czas obowiązywała opłata za czesne i będzie ona egzekwowana!

Informujemy, że nie opłacenie czesnego w terminie i brak wyjaśnień w tym względzie będzie skutkował skreśleniem ucznia z listy szkolnej. Dziecko będzie mogło wrócić na zajęcia po opłaceniu zaległości, jeśli będzie jeszcze dla niego miejsce w danej grupie ( mamy listy oczekujących na przyjęcie do naszej szkoły).

Opłata  za czesne w roku szkolnym 2019/2020 została podniesiona i będzie wynosić:

                         *  £ 255    za pierwsze dziecko z rodziny

                      * £ 229.50    za drugie dziecko z rodziny

                      * £ 204    za trzecie i kolejne dziecko z rodziny

Opłaty będzie można dokonać w trzech  ratach:

        I  RATA      - do końca września         

                                                                      - £ 85  za pierwsze dziecko z rodziny

                                                                      - £ 76.50  za drugie dziecko z rodziny

                                                                      - £ 68 za trzecie i kolejne dziecko z rodziny

       II  RATA     - do końca lutego              

                                                                      - £ 85  za pierwsze dziecko z rodziny

                                                                      - £ 76.50  za drugie dziecko z rodziny

                                                                      - £ 68 za trzecie i kolejne dziecko z rodziny

   

      III  RATA        - do końca maja            

                                                                 - £ 85  za pierwsze dziecko z rodziny

                                                                      - £ 76.50  za drugie dziecko z rodziny

                                                                      - £ 68 za trzecie i kolejne dziecko z rodziny

                

W przypadku trudnej sytuacji finansowej należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który na poufnej drodze ustali możliwość indywidualnego sposobu płatności.

 

 

 

Address:

The Hadley Learning Community

Crescent Road

Hadley

TF1  5JU Telford  

Contact:

psstelford@gmail.com

            Joanna Jankowska              tel. 07864960361
           

  • b-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now