PROGRAM SZKOŁY

Polska Szkoła Sobotnia Telford 

Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawła II

Program nauki języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski jest oparty na podstawach programowych: 

          1. MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej) dla uczniów polskich
          uczących się zagranicą

          2. PMS (Polska Macierz Szkolna) program nauczania w szkołach
          przedmiotów ojczystych

Wytyczne zawarte w tych podstawach programowych są regularnie dostosowywane przez pedagogów naszej szkoły do potrzeb i poziomu wiedzy naszych uczniów.

 

 

LEEKCJE RELGII 
Na lekcje religii, dzieci mogą uczęszczać poprzez podpisanie przez rodziców deklaracji zawartej w formularzu zgłoszeniowym.

Uczniowie, którzy nie biorą udziału w lekcjach religii, biorą w tym samym czasie udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela grupy. Program tych zajęć zawiera powtórzenie materiału lub realizację tematu wcześniej zgłoszonego przez uczniów lub zaproponowanego przez nauczyciela.

 

APELE SZKOLNE 
Jednym z obowiązków ucznia jest uczestnictwo w apelach szkolnych, na które zapraszani są rodzice i goście. Program tych apeli oparty jest zawsze o ważne dla naszego kraju rocznice i święta. Jest przygotowywany wspólnie z dziećmi i stanowi część programu edukacyjnego naszej szkoły.
Program z języka polskiego w klasach gimnazjalnych i licealnych przygotowuje odpowiednio do egzaminu GCSE i A-level.

 

POMOC PSYCHOLOGA 

W razie problemów w zakresie psychologicznym, uczniowie naszej szkoły mają możliwość (na życzenie rodziców i z ich udziałem) konsultacji z angielskim psychologiem.

Nasza szkoła zapewnia w tym momencie (jeśli jest taka potrzeba) pomoc tłumacza.

 

           

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEJ SZKOŁY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ:

 - wzięcia udziału w „Wierszowisku” – corocznym konkursie recytatorskim, który     odbywa się w Londynie, a do którego przygotowujemy poprzez eliminacje szkolne.


 - przynależności do jednego z zespołów tanecznych (grupa młodsza i grupa                      starsza), które uświetniają nasze uroczystości szkolne, jak również                            reprezentują nas w lokalnym środowisku.

 - wyjazdu na coroczne obchody „Wesołego dnia polskiego dziecka” w Laxton Hall


 

PROGRAMY NAUCZANIA

Address:

The Hadley Learning Community

Crescent Road

Hadley

TF1  5JU Telford  

Contact:

psstelford@gmail.com

            Joanna Jankowska              tel. 07864960361
           

  • b-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now