WOLONTARIAT

Arleta Kordek

Arleta Kordek

Anna Sinicka

Anna Sinicka

Monika Piegza

Monika Piegza

Jolanta Smyk

Jolanta Smyk

Irena Prokopowicz

Irena Prokopowicz

Dorota Błachut

Dorota Błachut

Marzena Jasińska

Marzena Jasińska

Tomasz Wiekiera

Tomasz Wiekiera

Piotr Sobiło

Piotr Sobiło

Wolontariat w naszej szkole to dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami i wolnym czasem z innymi. Tego rodzaju altruizm rodzi owoce w postaci pięknych wypracowań naszych uczniów, wspaniałych wypowiedzi i celująco zdanych egzaminów. Każdy postęp naszego ucznia jest dla nas zapłatą.

      Dołącz do nas i bądź częścią kultury, którą razem tworzymy, i o której uczymy w naszej szkole!

W obecnym czasie potrzebujemy:

- osoby z wykształceniem pedagogicznym

- psychologa

- logopedy


         
REKRUTACJA

- zadzwoń lub wyślij wiadomość na e-mail: 

          
CO DAJEMY WOLONTARIUSZOM?

Nasza szkoła zapewnia wolontariuszom:

 - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 - ulgi w kosztach nauczania swoich dzieci
 - uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z zakresu edukacji
 - certyfikaty o niekaralności (CRB) oraz Child Protection
 
- zaświadczenie o pracy jako wolontariusz w naszej placówce 

   Prawa i obowiązki wolontariusza

   Polskiej Szkoły Sobotniej Telford

 

Prawa wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do:

 • równego traktowania i szacunku pozostałych wolontariuszy szkoły

 • zwrotu ustalonych kosztów poniesionych na rzecz pracy w szkole,

     w tym kosztów dojazdu

 • uzyskania referencji zawodowych, o ile wcześniej nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne przeciwko wolontariuszowi

 • składania skarg i zażaleń na ręce  dyrekcji i zarządu

 • podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w ramach proponowanych szkoleń i konferencji

 • kandydowania w wyborach wewnątrzszkolnych

 • złożenia rezygnacji zgodnie ze Statutem Szkoły

 

Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz jest zobowiązany do:

 • przestrzegania zasad Regulaminu Szkoły, postępowania zgodnie ze Statutem, Konstytucją i Kodeksem Etycznym Szkoły

 • przestrzegania zasady poufności, która odnosi się do: danych osobowych uczniów i rodziców, danych kontaktowych wszystkich członków szkoły oraz innych informacji dotyczących środowiska szkolnego

 • noszenia identyfikatora w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę oraz wpisywania się na listę obecności

 • usprawiedliwienia swoich nieobecności:

 • powiadomienia o nieobecnościach planowanych z tygodniowym wyprzedzeniem

 • powiadomienia o nieobecnościach nieplanowanych możliwie najwcześniej

 • wolontariusze, których dzieci  uczęszczają do szkoły, a których frekwencja wynosi poniżej 90% zobowiązani są do uiszczenia opłaty za każdy dzień pobytu swego dziecka w szkole zgodnie z Regulaminem Szkoły

 • uczestniczenia w  wymaganych szkoleniach, m. in.  Child Protection oraz spełnienia warunków  wymaganych przez CRB (DSB)

 • zwrotu kosztów szkoleń poniesionych przez szkołę w przypadku, gdy frekwencja wolontariusza spadnie poniżej 50%

 • punktualnego przychodzenia na zajęcia; w przypadku spóźnienia poinformowania dyrekcji o tym fakcie

 • uczestniczenia w zebraniach wolontariuszy

 • realizacji czeków do miesiąca od wypisania

 • zapoznania się z dokumentami szkolnymi:

• Konstytucją

• Statutem

• Regulaminem

• Kodeksem Etycznym                                                                                

Address:

The Hadley Learning Community

Crescent Road

Hadley

TF1  5JU Telford  

Contact:

psstelford@gmail.com

            Joanna Jankowska              tel. 07864960361
           

 • b-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now