WOLONTARIAT

Wolontariat w naszej szkole to dzielenie się swoją wiedzą, umiejętnościami i wolnym czasem z innymi. Tego rodzaju altruizm rodzi owoce w postaci pięknych wypracowań naszych uczniów, wspaniałych wypowiedzi i celująco zdanych egzaminów. Każdy postęp naszego ucznia jest dla nas zapłatą.

      Dołącz do nas i bądź częścią kultury, którą razem tworzymy, i o której uczymy w naszej szkole!

W obecnym czasie potrzebujemy:

- osoby z wykształceniem pedagogicznym

- psychologa

- logopedy


         
REKRUTACJA

- zadzwoń lub wyślij wiadomość na e-mail: 

          
CO DAJEMY WOLONTARIUSZOM?

Nasza szkoła zapewnia wolontariuszom:

 - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 - ulgi w kosztach nauczania swoich dzieci
 - uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach z zakresu edukacji
 - certyfikaty o niekaralności (CRB) oraz Child Protection
 
- zaświadczenie o pracy jako wolontariusz w naszej placówce 

   Prawa i obowiązki wolontariusza

   Polskiej Szkoły Sobotniej Telford

 

Prawa wolontariusza

Wolontariusz ma prawo do:

 • równego traktowania i szacunku pozostałych wolontariuszy szkoły

 • zwrotu ustalonych kosztów poniesionych na rzecz pracy w szkole,

     w tym kosztów dojazdu

 • uzyskania referencji zawodowych, o ile wcześniej nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne przeciwko wolontariuszowi

 • składania skarg i zażaleń na ręce  dyrekcji i zarządu

 • podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w ramach proponowanych szkoleń i konferencji

 • kandydowania w wyborach wewnątrzszkolnych

 • złożenia rezygnacji zgodnie ze Statutem Szkoły

 

Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz jest zobowiązany do:

 • przestrzegania zasad Regulaminu Szkoły, postępowania zgodnie ze Statutem, Konstytucją i Kodeksem Etycznym Szkoły

 • przestrzegania zasady poufności, która odnosi się do: danych osobowych uczniów i rodziców, danych kontaktowych wszystkich członków szkoły oraz innych informacji dotyczących środowiska szkolnego

 • noszenia identyfikatora w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę oraz wpisywania się na listę obecności

 • usprawiedliwienia swoich nieobecności:

 • powiadomienia o nieobecnościach planowanych z tygodniowym wyprzedzeniem

 • powiadomienia o nieobecnościach nieplanowanych możliwie najwcześniej

 • wolontariusze, których dzieci  uczęszczają do szkoły, a których frekwencja wynosi poniżej 90% zobowiązani są do uiszczenia opłaty za każdy dzień pobytu swego dziecka w szkole zgodnie z Regulaminem Szkoły

 • uczestniczenia w  wymaganych szkoleniach, m. in.  Child Protection oraz spełnienia warunków  wymaganych przez CRB (DSB)

 • zwrotu kosztów szkoleń poniesionych przez szkołę w przypadku, gdy frekwencja wolontariusza spadnie poniżej 50%

 • punktualnego przychodzenia na zajęcia; w przypadku spóźnienia poinformowania dyrekcji o tym fakcie

 • uczestniczenia w zebraniach wolontariuszy

 • realizacji czeków do miesiąca od wypisania

 • zapoznania się z dokumentami szkolnymi:

• Konstytucją

• Statutem

• Regulaminem

• Kodeksem Etycznym                                                                                

Address:

The Hadley Learning Community

Crescent Road

Hadley

TF1  5JU Telford  

Contact:

psstelford@gmail.com

            Jolanta Smyk              tel. 07955209897
           

 • b-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now